Leçons

Le sport

Ushbu videodars O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti tarjimonlik fakulteti, “Ikkinchi chet tillarni intensiv o‘qitish” kafedrasi o‘qituvchisi

Read More

Gastronomie française

Ushbu videodars,Urganch davlat universiteti, “Nemis va fransuz tillari” kafedrasi o‘qituvchisi Gulimetova Bozorgul va O‘zbekiston davlat jahon

Read More

Les gestes

Ushbu videodars, Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti, “Chet tillar” kafedrasi o’qituvchisi Ahadova Go‘zalva O‘zbekiston davlat jahontillari

Read More

Les fruits.

Ushbu videodars O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Roman-german filologiyasi fakulteti Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi

Read More

Dars 8.Les fruits

Ushbu videodars O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Roman-german filologiyasi fakulteti  Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi

Read More

Dars 7. Le genre du mot

Ushbu videodars O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Roman-german filologiyasi fakulteti  Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi

Read More

Dars 6. Les accents

Ushbu videodars O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Roman-german filologiyasi fakulteti  Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi

Read More

3-Dars. La famille

Ushbu videodars O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Roman-german filologiyasi fakulteti  Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi

Read More

4-Dars. Mon pays, ma nationalité

Ushbu videodars O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Roman-german filologiyasi fakulteti  Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi

Read More